клетки, имунитет, коронавирус, COVID-19

Нови противоепидемични мерки в София влизат в сила от днес

От днес в София влизат в сила нови противоепидемични мерки.

Извънкласните занимания за учениците спират от днес на територията на столицата.

Учениците остават в клас, но директорите трябва да следят заболеваемостта и ако тя се увеличи, да преминат към ротация на класовете.

Посещението на заведения, кина, спортни зали и семинари може да е на пълен капацитет, само ако всички в залата или помещението имат сертификати за ваксинация.

Семейните тържества ще са с до 25 гости на открито и 15 на закрито.

Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

 

- реклама -