Нови правила за тестване на шофьорите за алкохол и наркотици

Нови правила за тестването на шофьорите за наркотици, предвиждат промени в Наредбата

за реда за установяване концентрацията

на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, качени за обществено обсъждане.

Една от новостите е, че изрично се посочва,

че при всички пътнотранспортни произшествия с пострадал човек на шофьорите ще се извършва проверка с тест или водачите ще се изпращат за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Според сегашния вариант това се прави

„при необходимост“, което създава предпоставки за противоречиво тълкуване и разнопосочно прилагане на разпоредбата.

Според друга промяна при връчване

на талона за изследване лицето се предупреждава, че до вземане на биологични проби за установяване концентрацията

на алкохол в кръвта и/или употребата на

наркотични вещества не трябва да употребява алкохол и/или наркотици.

Необходимо е в наредбата да бъде предвидено уведомяване на шофьорите, че не следва да употребяват алкохол и/или

наркотични вещества или техни аналози

до взимането на проби за химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване, за да не бъде повлиян резултата от подобно поведение, пише в мотивите към проекта.

С оглед съобразяване с организацията на работа

в лечебните заведения се налага да бъде прецизирана разпоредбата, като освен от разследващите полицаи, разследване може да се осъществява и от други разследващи органи.

Вижте още:

- реклама -