ескорти

Нови правила за частните ескорти

Направено е предложение за въвеждане на нов текст, който да регламентира условията и реда, при който да се извършва т. нар. ескорт на физически лица, спазвайки правилата за движение по пътищата. Това съобщи главен комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция “Национална полиция” на заседание на парламентарната комисия по вътрешен ред.

В дневния ред комисията е предвидено гледане на промени в Закона за частната охранителна дейност. Законопроект е внесен е от депутати и предвижда министърът на вътрешните работи в двумесечен срок от влизането в сила на закона да определи с наредба реда и условията за извършване на лична охрана на физически лица.

Терзийски обясни, че това се налага, за да има регламент за извършването на т. нар. ескорт, за който въвеждат терминът „съпровод”. Промяната предвижда да се разработи наредба, която да регламентира действията на охранителите при извършването на охрана и предвижване на застрашено лице.

- реклама -