работа от вкъщи съвети побъркване почивка работно време

НОВИ ПРАВИЛА: Пробват ни на нова работа само месец

Изпитателният срок за наети на трудов договор за период до една година става само месец. Това гласят промени в Кодекса по труда, които вече са в сила.

Досега той беше най-много 6 месеца.

„По този начин се предоставя възможност за определяне на срок за изпитване съобразно уговорената продължителност на работата“, коментираха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Това означава, че ако трудовият договор е срочен и е за 1 година или по-кратък, то пробният период вече ще е само месец, ако при сключването му не е посочено изрично.

Важна подробност е и че срокът започва да тече не от подписването на договора, а от постъпването на работа на служителя, т.е. от началото на реално изпълнение на трудовите функции.

Тоест, ако работодател наеме служител пробно без документи и впоследствие го назначи, изпитателният срок започва да тече от деня, в който е изпълнявал тази длъжност, независимо че няма документ.

Дистанционно

Друга промяна предвижда служител, който е родител или осиновител на дете до 8-годишна възраст, да има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние, което да му даде възможност да изпълнява и семейните задължения.

Работодателят трябва да предостави мотивиран писмен отговор за отказ, ако не приеме предложението за промяна.

Болест

Работниците или служителите, които полагат грижи за свои роднини поради сериозни медицински причини, също имат право да предложат на работодателя изменения в трудовото отношение за определен период от време.

Когато работодателят реши да включи служител в курс за повишаване на неговата квалификация, посветеното на обучението време се отчита като работно време, поясниха още от КНСБ.

Източник : Телеграф

- реклама -