СЗО, учебна година, начало, отговори, деца, мерки Закон за училищното и предучилищно образование, деца,

Нови правила: Отсъствията от занималня само с бележка

Децата могат да отсъстват от занималня, но само срещу представяне на бележка. Тя може да е написана в свободен стил и не е задължително да бъде медицинска.

Това обясни пред „Телеграф“ директорът на столичното 119-о училище Диян Стаматов.

“Когато дете отсъства, се представя документ за това.

Не може да няма. Иначе как да се легитимира тази липса”, обясни Стаматов.

От 1 октомври се очаква издаването на медицинските извинителни бележки да стане изцяло електронно.

При представянето на услугата министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков обяви, че те ще се издават само след проведен преглед.

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков уточни, че до 25 септември ще бъде готова системата за отчитане и разпределяне на електронните бележки в НЕИСПУО.

Училищата, които използват други платформи на електронни дневници,

също ще имат достъп до тази информация.

Цоков посочи, че в образователната система всяка година се отчитат около 270 хил. отсъствия на ученици по извинителни причини, голяма част от тях са свързани с боледуване. Допълни, че средно годишно се падат по 50 отсъствия на ученик по извинителни причини.

Казуси

Изискването да се представя бележка при отсъствие от занималнята изненада родители, чиито деца ходят на извънкласни дейности. Става дума за уроци по чужд език, математика, български, спорт или на логопед например. В тези случаи учителят трябва да бъде информиран в кои дни от седмицата се провеждат те, за какъв период от време ще посещава заниманията и кой ще взима детето от училище. В същото време трябва да се осигури време за сомоподготовка и написване на домашните за следващия ден, за да не изостава с учебния материал и да не трупа пропуски.

Училища

Стаматов уточни още, че родителят избира дали ученикът да бъде на целодневна организация на учебния процес или на полудневна. Когато едно училище няма база, за да предложи занималня на децата, не е редно да обявява, че предлага целодневна организация. В случая тя е полудневна, каза още директорът.

- реклама -