парно, топла вода, авария, Топлофикация София

Нови критерии за разсрочено плащане на парното в София

Облекчават критериите за разсрочено плащане на парното и топлата вода в София.

Предложението на общинския съвет предвижда облекчения за абонатите на „Топлофикация София“ при сключването на споразумения за разсрочено плащане.

Докладът с ще бъде разгледан на 21-и юли от градския парламент, съобщава Дарик.

Досега при по-големи дългове, когато длъжникът е с влошено материално и/или здравословно състояние, плащането дори и при разсрочване на минимум 30% авансова вноска и до 6 равни последващи месечни вноски, можеше да се окаже непосилно за потребителя.

Промените позволяват абонатите да могат да погасяват задълженията си в по-дълъг срок до 12, 24 или 36 месеца.

Това ще е възможно при ясно дефинирани условия, като ще се позволи прилагането на индивидуален подход в клиентското обслужване, съобщават от общинския съвет. Критериите са обвързани с финансовото и здравословното състояние на длъжника. Новите критерии засягат и първоначално дължимата вноска при споразуменията, като се дава възможност за премахването ѝ в определени случаи.

Новите критерии и мерките са на база на постъпила информация от дружеството и направени предложения от обществените посредници и целят да облекчат финансовата тежест за клиентите в условията на икономическа несигурност и растяща инфлация, уверяват от общинския съвет. Вносителите очакват от решението да има положителен социален ефект върху затруднените потребители на топлоенергия и в същото време да се работи за повишаване на събираемостта на вземанията в случаите, когато дългът е трудно събираем, въпреки желанието и добросъвестността на клиента.

Вносители на предложението са председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, заедно с общинските съветници Ваня Тагарева и Прошко Прошков.

- реклама -