заради

Нова заплаха от птичи грип

Заради констатирани огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои европейски страни, от близо месец Българска агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки срещу болестта в страната.

indexКъм момента България е свободна от инфлуенца по птиците

С цел запознаване с мерките за контрол и надзор на заболяването са проведени Областни епизоотични комисии в цялата страна. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през България, съобщиха от БАБХ.

Превантивно се извършват периодични клинични прегледи на дивите и домашните птици. Извършва се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти.

Правят се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви птици.

Всички собственици, които отглеждат птици трябва да предотвратят излизането на птиците извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между пици живеещи в дивата природа и домашни птици.

Мерки за фуража

Фуражът, с който изхранват птиците трябва да се съхранява в закрити помещения за да се сведе до минимум риска от заразяването на храната от външни източници.

Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици. Припомняме, че собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

- реклама -