Нова възможност: Записват ученици и след поправка

График

„Четвъртият прием е централизиран, той върви през електронната платформа“, обясни за „Телеграф“ Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието в София.

„Положителното е, че когато приключи класирането през платформата,

всички свободни места и класирания

се прехвърлят в училищата и те си определят графика. Колкото е по-публично и общодостъпно, толкова е по-справедливо“, допълни Кастрева.

За участие в четвъртия етап на класиране учениците подават заявление до началника на Регионалното управление на образованието (РУО), в което подреждат желанията си за обявените свободни места.

Резултатите от този етап се обявяват от РУО

и класираните ученици се записват в училище. Приемащите училища пък съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места. Етапът на последното класиране завършва,

когато началникът на съответното регионално

управление на образованието обяви свободните места, пише още в предложените поправки на наредбата.

Казус

Промените в наредбата ще решат и казуса с децата, които след първия и втория етап на класирането са записани в училище в една област, в друга област обаче не фигурират в системата като записани.

Така един ученик може да блокира

няколко свободни места в едно или няколко училища и в същото време да е записан другаде. Затова в трето и четвърто класиране участват само ученици, които не са записани в нито едно школо в страната, както и такива, които изобщо не са кандидатствали до момента.

Софтуерът на информационната система

няма да допуска заявление за кандидатстване, ако детето е записано в което и да е училище в страната.

Принципно след четвъртия етап на класирането, ако местата в дадена паралелка не са запълнени, тя се закрива и учениците се разпределят в други класове и училища. Остава обаче възможността

с решение на началника на регионалното управление

на образованието и след анализ на приема, макар и под норматива за брой ученици, тя да не се закрие. Държавният прием след 7-и клас може по изключение да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не са приети в нито едно училище.

Този етап се организира от приемащите училища,

но се спазва принципът на състезателност, тоест учениците се класират по низходящ ред според бала на кандидатстващите.

Възможност

Учениците, които не могат да се явят на националното външно оценяване, защото са в болница или под карантина, ще могат да използват резултатите си от областен или национален кръг на олимпиадите по

български език и литература или по математика,

проведени в годината на кандидатстване. За балообразуването ще се използва по-високият резултат от областния или националния кръг на олимпиадата по съответния учебен предмет, изразен в точки като процент от максималния брой точки.

В тези случаи родителите ще подават заявление

до началника на РУО с приложени документи, които удостоверяват заболяването, престоя в болница или карантината.

Бал

За учениците от специализираните училища, които нямат оценки по някои общообразователни предмети от 7-и клас, съответно те не фигурират

и в тяхното свидетелство за основно образование,

въпросът се решава от областната комисия за прием в 8-и клас. Тя ще може да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването.

Свободните места се обявяват за трето и четвърто класиране

Кандидатстването след седми клас разпределя децата в нови училища спрямо оценките им от националното външно оценяване и това е предизвикателство както за тях, така и за родителите. Цялата процедура по кандидатстването започва с изпитите по български език и литература и по математика.

След това се обявяват резултатите и след тях се подава заявление в онлайн платформата. Обявяват се резултатите от първото класиране. Спрямо тях детето се записва в училището, в което е прието. При отказ за прием се подава заявление за участие на второ класиране. След като излязат и резултатите от него, процедурата се повтаря – записване, ако не се получи в желаното училище, се подава заявление за трето класиране.

Тогава се обявяват свободните места и се подават документи за този етап на класирането. След третото класиране се попълват незаетите места. Ако промените в наредбата се одобрят и приемат, процедурата ще завърши с четвърто класиране, отново през онлайн платформата, в което могат да участват и деца, които не са кандидатствали и не са записани в никое училище до момента.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено