Нова добавка от 207 лв., вижте за кои пенсионери

Нова добавка от 207 лв., вижте за кои пенсионери. С промяната се очаква пенсионерите, получаващи добавка за чужда помощ, да се увеличат с около 15  000 души. Mинималната пенсия ще се вдигне с 56,04 лв. от 1 юли и ще стане 523,04 лв.

Всички пенсионери, които имат право

на лична помощ, да имат право и на добавка. Това е предложението на служебното правителство, което е разписано в законопроекта на държавното обществено осигуряване, пише „24 часа„.

В момента само пенсионерите с ТЕЛК над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, вземат към определената им пенсия добавка в размер на 75% от социалната пенсия за старост.

Сега тази допълнителна помощ е 185,25 лв.

Предложените промени са във връзка с изменения в наредбата за медицинската експертиза, която влезе в сила от 31 януари, по отношение на определянето на чужда помощ. Преди това чужда помощ се клалифицираше при наличие на трайно намалена работоспособност над 90%. След промените при хората с психични заболявания чужда помощ може да бъде определена и при 80 и над 80% трайно намалена работоспособност. А

при децата тя може да бъде определена

и при по-нисък процент

“За да защитим правата на хората в една от най-уязвимите социални групи, предложихме тази промяна. Така правото на добавка за чужда помощ ще зависи само от това дали в експертното решение е определена потребност от такава, независимо от процента ѝ”, обясни служебният зам.-министър на труда

и социалната политика Надя Клисурска.

От 1 юли пък социалната пенсия за старост да се вдигне с 12%, предлага служебното правителство. Така тя ще стане 276,64 лв. А добавката, която се определя от нея, ще достигне 207,48 лв.

Добавка за чужда помощ в момента получават 65  300 пенсионери

С промяната се очаква те да се увеличат с около 15  000 души.

С бюджета се предлага и друга промяна – социалната пенсия за старост за хората, навършили 70 г., да се обвърже с линията на бедност, а не с гарантирания минимален доход, както е в момента.

Сега право на нея имат хората над 70 г., на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, и годишният доход на член от семейството е под сбора на гарантирания

минимален доход (75 лв.).

С проекта се залага за граница на годишния доход на член от семейството да се вземат 30% от линията на бедност (504 лв.). Тази пенсия има характер на социално подпомагане и затова също трябва да се промени заедно със закона от 1 юни.

Според разчетите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. в момента социална пенсия за старост получават около 5200 пенсионери. С предложените промени този брой се очаква

да се увеличи с около 9400 души, обясни Надя Клисурска.

припомняме, че служебният кабинет внесе предложение пенсиите да се вдигнат по швейцарското правило с 12% от 1 юли.

Така минималната пенсия ще се вдигне с 56,04 лв. от 1 юли и ще стане 523,04 лв. Това ще доведе и до увеличение на пенсиите, които зависят от нея – социални и инвалидни.

Социалната за старост ще е 276, 64 лв., а персоналната – 248,98 лв.

Таванът на пенсиите обаче ще остане замразен на 3400 лв. През миналата година той беше вдигнат на два пъти. От 1 юли стана 2000 лв., а от 1 октомври – 3400 лв.

Средната пенсия ще се вдигне с 16,8% и ще стане 788,20 лв.

Така почти двойно ще намалее броят на възрастните, които получават пенсии под линията на бедност – 504 лева. Това към момента са 658 521 души, а от 1 юли ще паднат до 326 428 души.

През тази година държавата ще даде за пенсии малко над 19,168 млрд. лв.

Това е с близо 3,7 млрд. лв. повече за пенсии спрямо 2022-а.

Общият размер на планираните разходи в системата на ДОО ще е близо 21,8 млрд. лв. Около 11 млрд. лв. ще са приходите от осигурителни вноски. А необходимият трансфер от държавния бюджет е малко над 10 млрд. лв.

- реклама -