Нова дата за приемане на еврото

Новата целева дата за приемане на еврото в България е не по-късно от 1 януари 2025 г. 

Това е записано в Постановление на Министерския съвет за създаване на Координационен съвет за подготовка на страната за членство в еврозоната.

Предишната дата беше 1 януари 2004 година.

Потребността от приемането на предложения нормативен акт произтича от нуждата да бъдат адресирани редица въпроси и предизвикателства,

констатирани досега в рамките на процеса по техническа и нормативна подготовка за въвеждане на еврото в Република България.

Съветът следи за изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото,

като при необходимост разработва и предлага за приемане от Министерския съвет неговата актуализация, пише още в проекта.

Предлага се и актуализация на функциите и ръководството на някои от работните групи към Координационния съвет,

като същевременно се прави предложение за сформирането на нова подгрупа „Държавни ценни книжа“ към работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“,

която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.

- реклама -