лекарства онкоболници акция Гешев прокуратура задържани обвинения Агенция за медицински надзор

Нова агенция ще контролира медицинските дейности

Създаването на Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, която да осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности.

Това гласува парламентът днес.

Текстовете, касаещи новосъздадената агенция, са залегнали в преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2019 г., които депутатите приеха на второ четене.

Изпълнителният директор на агенцията ще се назначава от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя, а дейността, структурата и организацията на работата ѝ ще се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Агенцията ще бъде правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и на Изпълнителна агенция по трансплантация, без това да води до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и на държавния бюджет за 2019 г.

Агенцията ще осъществява функциите по контрол на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, както и качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения. Спазването на правата на пациентите също ще бъде обект на проверка от новата структура, а в правомощията и влизат и дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в болниците.

Като функции на агенцията ще преминат и осъществяваните до момента от отделните регионални здравни инспекции административни производства по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

–––––––––––

Отговорни ЗАЕДНО!
#ОстаниВкъщи – спаси животи!
FlashNews.bg

Всичко за коронавируса тук

- реклама -