Нов рекорд в цената на тока – 1325,52 лева за мегаватчас

При средна цена от 1325,52 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент „Ден напред“ след затварянето на борсата.

Сделките са на база утрешен ден на доставка (31 август).

Енергийната борса вчера затвори при средна цена от 1312,35 лв. за мегаватчас.

Това означава, че токът за бизнеса у нас утре ще бъде с 1 процент по-скъп в сравнение с цената му с ден на доставка за днес.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) e 1440,68 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 1210,36 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 882,08 лв. за мегаватчас, достигната за периода 3:00-4:00 ч., а най-високата е 1720,11 лева за мегаватчас – за 20:00-21:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 76 363,80 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ за днес, 30 август, БНЕБ отчита до момента общ изтъргуван обем от 1 821,50 мегаватчаса. Към 14:10 часа среднопретеглената дневна цена е 1365,42 лева (без ДДС) за мегаватчас.

БТА припомня, че парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година.

Те предвиждат Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh.

На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер,

така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

- реклама -