Нов ръст на пътуванията: Най-предпочитани дестинации за българите през април са Турция и Гърция

Нов ръст на пътуванията: Най-предпочитани дестинации за българите през април са Турция и Гърция. Нов ръст на пътуванията на българите в чужбина през април

отчете Националния статистически институт.

Според данните през миналия месец, сънародниците ни, които са пътували извън страната са 675.0 хил. или с 14.3% над регистрираните

през април 2022 година.

В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 30.5% и други – с 19.9%,

докато тези със служебна цел намаляват с 12.3%.

През април най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 183.7 хил., Гърция – 143.9 хил.,

Румъния – 51.3 хил., Сърбия – 49.7 хил.,

Германия – 33.9 хил., Република Северна Македония – 33.5 хил., Италия – 29.4 хил., Франция – 21.0 хил., Австрия – 20.9 хил., Испания – 18.9 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират

пътуванията с други цели

(гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 33.0%, и със служебна цел – 20.7%.

Най-много граждани посетили

България през април са от Европейския съюз – 50.3% и достига 394.9 хил., като най-голям е броят на посещенията на хората от Румъния – 41.4% и Гърция – 26.1%.

Посещенията на граждани от групата

„Други европейски страни“1 са 315.5 хил., или 40.2% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 150.8 хил., или

47.8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 163.5 хил., Турция – 150.8 хил.,

Гърция – 103.2 хил., Украйна – 60.1 хил.,

Сърбия – 46.5 хил., Германия – 36.9 хил., Република Северна Македония – 32.3 хил., Полша – 16.3 хил., Обединено Кралство – 15.1 хил., Италия – 13.6 хиляди.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено