Новият локдаун: Разделят страната на 6 области, затварят ги поотделно (На живо + Обновява се)

Територията на страната вече ще се затваря заради COVID вълната по области. Това обяви премиерът Кирил Петков на извънредна пресконференция.

Премиерът Кирил Петков откри събитието чрез видеоконферентна връзка. На пресконференцията присъстват министърът на здравеопазването Асена Сербезова и министърът на образованието и науката Николай Денков.

Новите области са 6

и спрямо заетостта на интензивните легла в тях, те ще бъдат затваряни. Според актуалната карта пред затваряне е т.нар „Северен-централен“. В него влизат областите Русе, Разград, Велико Търново, Плевен и Силистра.

По думите му, целият модел ще бъде функция на фактора – заетост на интензивни легла.

„Ние подходихме много практично – анализирахме процента интензивни легла по области. Разделили сме реално България на 6 клъстера от области, така че ще има ниво на прогноза какво би трябвало да се случи в следващите дни“, обясни Петков.

Премиерът каза още, че следващият елемент от плана е

приоритизирането на децата.

„Ние много добре осъзнаваме, че образованието е пълноценно, когато е присъствено. Затова ходенето на училище, особено за малките деца, е приоритет през всички етапи, които определяме. Етап 1 е, когато 50 процента от всички интензивни легла са заети. Етап 2 е при 60-процентна заетост, но бизнесите работят. Етап 3 е, когато 70 на сто от интензивните легла са заети. Тогава започват първите по-меки мерки. Критичният етап е 4, когато 80 процента от интензивните легла са заети. Тогава правим едно симетрично затваряне на бизнеси, които обслужват хора, освен аптеките и хранителните магазини“, каза още Кирил Петков.

Министър-председателят представи и ю

10 мерки за подкрепа,

първата от които е „60 на 40“, а втората – патронажна грижа. Третата мярка за подкрепа е проект „Запази ме“, а четвъртата е оперативна програма за храни. Следват Фонд на фондовете и програма „Възстановяване“, подкрепа за туризма и 9 процента ДДС.

„Десетата мярка е чисто нова. Тя е само за напълно затворени микро и макропредприятия. При нея ще има 20 процента безвъздмездна помощ от средните нетни приходи от 2021 г. в размер до 100 000 лева“.

По думите на проф. Сербезова в плана са отчетени

характеристиките на Омикрон.

„Очаква се, че ще има голямо натоварване на здравната система. Основното е, данните, които имаме на национално ниво да бъдат разпределени на областно. И да имаме от 3 до 5 дни за обявяване на определени мерки. Именно затова се прави това математическо моделиране, за да не става така, че за 24 часа да бъдат налагани мерки“, каза здравният министър. Тя допълни, че основното е да се запази присъственото обучение.

„Мина времето, когато министър Денков разбираше от медиите за въвеждането на нови мерки в училищата“, отбеляза проф. Сербезова.

Присъственият учебен процес в училищата

ще бъде спиран само в краен случай,

а детските градини няма да бъдат затваряни изобщо. Това предвижда новият Националният оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Центровете за специална образователна подкрепа също ще бъде преустановяван само в краен случай.

При 50% заети легла за интензивно лечение (I етап) ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично.

Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки.

Спират се организирани дейности

с ученици като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

Олимпиадите и състезанията ще са присъствени при осигурена дистанция, наличие на „зелен сертификат“ или тестване на място на участниците. Индивидуалните часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др. може да бъдат присъствени в училището или ЦСОП и без изследване за COVID-19 на учениците, ако се провеждат извън времето на редовните занятия.

При 60% запълнени интензивни легла

в болниците (II етап) ще спрат заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението. Остава условието да не се смесват ученици от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

При 70% заети интензивни легла

(III етап) в допълнение към тестването половината от паралелките от V до XII клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. Децата до IV клас ще останат в клас. По възможност без ротация и с

тестване или „зелен сертификат“ ще се учи също в специалните училища за деца със сензорни увреждания и в ЦСОП.

Училищата и ЦСОП

ще минат към онлайн обучение,

когато поне 80% от леглата за интензивно лечение в болниците са заети (IV етап). По възможност ще се запазят присъствените занятия с тестване за децата от началните класове. Ако се наложи, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица.

Когато данните изискват преминаване към III или IV етап за съответната област, но в областта има достатъчно свободни болнични легла за деца и заболяемостта в дадена община е наполовина по-ниска от средната за областта, то след съгласуване с Министерството на здравеопазването за училищата от тази община могат да се прилагат мерките от по-либералния противоепидемичен режим – съответно за II или за III етап.

При оценката на риска в образователната система,

освен броят заети интензивни легла в болниците, ще се вземат предвид също процентът на учениците, отсъстващи поради заболяване, делът на отсъстващите преподаватели и непедагогически специалисти, седмичната заболяемост при децата, както и при между 30 и 40-годишните възрастни.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено