Нов дълг: Властта иска нов заем (Кога и колко?)

Нов дълг: Властта иска нов заем – кога и колко? На 9 май 2022 година Българската народна банка (БНБ) ще проведе по поръчка на

Министерство на финансите аукцион

за продажба на лихвоносни съкровищни облигации (ДЦК) със срочност три години и шест месеца (1 277 дневни)

от отворен тип с фиксиран лихвен процент

от емисия № BG 20 301 21 110/17.11.2021 г. с падеж 17.05.2025 г.

при следните условия,

определени от Министерството на финансите:

Досега от четирите аукциона държавата

продаде общо ДЦК за 1.5 млрд. лева,

като не одобри аукциона, проведен на 4 април, тъй като бе достигната обща номинална стойност от 452,45 млн. лв., с близо 48 млн. лева по-малко от офертата, което означава

липса на достатъчен интерес.

Предложена беше емисия от 10.5-годишни ДЦК на обща стойност 500 млн. лева с падеж 06.10.2032 година.

При другите три аукциона бе постигната средна годишна доходност между 0.55% и 1.33%:

на 14 март бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.55%;

– на 21 март бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 7.5-годишна емисия BG2040121217 с падеж 24.05.2029 годна и постигната средна годишна доходност от 1.33%;

– на 11 април бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше преотворена 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.88%.

Според приетия държавен бюджет

за 2022 година, Министерство на финансите може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева.

От тях 3 млрд. лева ще са за

рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.

През 2022 година досега страната

ни не е излизала на международните дългови пазари, а от вътрешния е пласирала ДЦК за 1.5 млрд. лева, което означава, че има възможност за нови дългови емисии на държавни

облигации в размер на 5.8 млрд. лева.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено