SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2RTY6EIBCF95PMHQxrSUCg0bnKZBYlljZpWzqIPel0vPuAPwnr2fm+8hVVr96fH0VBWpitIV/FO6mo7Tguc/AQrJsiZuXBsbPBeQtjgomtW4XMAcIy45xaHMhAwCH+u8PDf77zveviLGzF6IglQsqMzUu7sROt5b+d+8fPuQoMOJnXNnC2iMcRYV/kmJEwpQViBVSo3lDJGkOhqXoqUNYSFVTA2fbK3prcfgP6ex7F03boMg1LZ12WytMZGJNBZJM8vDV2GjKbC1f0ecLxRO6egcmFbfIjCNLFEyTJBdfsInQtJNOVllKT82zO3GyXz7pf8mpjyb8ybrvUCWXFTSNb2td1S6XSnNaqulDFGcOWK1VjH7NY/wCxtM5IVgIAAA==

Нощен труд – само след медицински преглед от шефа

Хората, които работят нощем, трябва задължително да са минали през медицински преглед, а шефът трябва да им осигури храна и кафе, пише Монитор.

Това съобщава експертът по трудово право Тодор Капитанов в платформата си mywork.bg.

Ако при преглед се установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило заради нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

Нощният труд е забранен за хора под 18 години за бременни и за жени, провеждащи ин витро процедури. Законът пази и майките на деца до 6 години. Те също не могат и да работят в интервала от 22,00 ч. до 6, 00 ч..

Останалите хора, които работят на график и са съгласни да дават нощни дежурства, трябва да са наясно с правата си.

Освен това работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите безплатна храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд, разяснява Тодор Капитанов.

Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Възнаграждението за един час нощен труд се промени на 0,15% от минималната работна заплата, но не по-малко 1 лев, това реши правителството, като прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Тази промяна влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Работното време по правило се изчислява подневно, но работодателят има възможност да въведе и сумирано изчисляване на работното време за период с продължителност от 1 до 4 месеца.

При въведено сумирано изчисляване на работното време е необходимо да се следи за нормата на продължителност на работното време през целия период.

Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време работодателят е длъжен да утвърди поименни графици за работа за целия период, за който то е установено.

Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време.

Освен това при сумирано изчисляване на работното време нормалната продължителност на работното време през нощта е по-малка от тази на дневната.

За нощния труд при сумирано изчисляване на работното време работодателят е длъжен при изготвяне на поименния график на работника или служителя, за който се предвижда да работи през нощта, да се съобразява с намалената продължителност на нощното работното време, като съобразно заложените нощни смени следва да се намалява общата норма за работа за периода, т.е. да се определят за работа по-малко на брой смени.

- реклама -