Web banner of pension savings plan concept - money coins with letters

НОИ с важна новина за руските пенсии

Националният осигурителен институт получи уверение от Пенсионния фонд на Руската федерация (ПФРФ),

че „изплащането на руските пенсии на територията на България е планирано в най-скоро време“.

От своя страна НОИ поема ангажимент без никакво забавяне да преведе пенсиите на правоимащите лица,

когато стане факт получаването на платежната ведомост за първото тримесечие на 2022 г. и на паричния превод по банкова сметка на НОИ.

Според споразумение от 2009 г. сумите се изплащат от НОИ и ПФРФ на лицата с местоживеене на територията на другата страна всяко тримесечие до 10-о число на последния месец от тримесечието.

От началото на март българската институция имаше затруднения в комуникацията с руския пенсионен фонд,

но усилията на ангажираните администрации в НОИ доведоха до уверението на руската страна, че изплащането предстои в най-скоро време.

Нареждането на сумите на пенсиите се осъществява към Република България от руския пенсионен фонд в евро.

За четвъртото тримесечие на 2021 г. от ПФРФ бе изпратена платежна ведомост,

в която са включени руските пенсии на 5 465 лица за сумата от 872 826, 86 евро, равни на 1 707 100,96 лв.

- реклама -