схема, източване, НОИ, пенсии, извънредно положение, мерки НОИ, пенсионни фондове, пенсии ДОО бюджет заплати,

НОИ: Над 1 милиард лева са изплатени за запазване на заетостта в условията на пандемия

Първото плащане от НОИ по мерките за запазване на заетостта в условията на пандемия е направено на 15 април 2020 г. От тази дата до края на март т. г. са извършени общо 103 плащания, изплатената  сума по предварителни данни надхвърля 1 милиард лева, информират от НОИ.

Въведено като противоепидемична мярка, служебното преизчисляване на пенсиите от страна на НОИ се оказа дотолкова действена мярка, че влезе като постоянен механизъм в социалноосигурителното законодателство. Очакваният брой на пенсиите, които ще бъдат преизчислени през 2021 г. въз основа на данните за допълнително придобит от работещите пенсионери осигурителен стаж, без лицата да подават заявления, доближава 300 000, информират от НОИ.

- реклама -