въздух

Тровим се с мръсен въздух през ноември

Въздухът в градовете е по-мръсен през ноември. Причината е започналото отопление на твърдо гориво и повишаването на фини прахови частици във въздуха.

Вторият основен фактор за замърсяването на въздуха, особено в големите градове, е засиленият трафик.

На челните места по замърсен въздух е Видин

Там в цели 12 дни от този месец е измерено превишаване на нормата за съдържание на фини прахови частици във въздуха. Там е отчетено и най-голямо замърсяване – над 4 пъти пъти над пределно допустимите прагове. В Пловдив в 10 дни от ноември е измерено превишаване на нормата за концентрацията на фини прахови частици, съобщи Нова телевизия.

По-мръсен въздух са дишали и в София и Бургас

Качеството на въздуха се следи в 50 пункта, разположени в 34 населени места. Контролират се основните показатели за качество на въздуха, като част от данните могат да се видят на специални табла в градовете. Анализът показва, че през ноември е имало превишение на нормите на фини прахови частици във въздуха.

 

 

- реклама -