Ноември е с най-ниската безработица след края на извънредното положение

Равнището на регистрирана безработица в страната през ноември е 6.7 на сто. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата от 0.2 процентни пункта в сравнение с предходния месец октомври и ръст с 0.9 пункта спрямо година по-рано, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

В края на ноември регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са били 218 840, което е с 9 069 по-малко от октомври. На годишна база увеличението е с 29 366 души.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 29 105 безработни. Освен тях, други 558 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През ноември броят на започналите работа безработни достигна 17 343, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 13 на сто. През изминалия месец 370 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 87.5 на сто са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,5 на сто от всички започнали работа, следвани от търговията – с 16,3 на сто, хотелиерството и ресторантьорството – 8 на сто, държавното управление – 6,3 на сто, строителството – 5,3 на сто, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 165 безработни от рисковите групи – 412 по програми и мерки за заетост и 1 753 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Схемата „Заетост за теб“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 6 804 души, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 683 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на ноември, се посочва в съобщението.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 274 безработни .

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 386 – с 9.3 на сто повече от тези, заявени през ноември 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (36.3 на сто), следват административните и спомагателните дейности (12.8 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.8 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (7.2 на сто), строителството (7.2 на сто) и държавното управление (5.4 на сто).

Най-търсените професии през месецa са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и др.

- реклама -