Николай Павлов, енергетика проверки ЧЕЗ българия Топлофикация аварии

Николай Павлов иска обяснение за спирането на парното и тока в София

След получаването на информацията ще решава дали да има проверки

Във връзка със сигналите за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в някои райони на София през почивните дни, министърът на енергетиката Николай Павлов поиска обяснения от ръководствата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД.

Двете дружества се очаква да предоставят информация за вида на авариралите съоръжения, причините за прекъсване на снабдяването и броя на засегнатите клиенти. Министърът иска да знае и какви мерки са предприети от компаниите за своевременно възстановяване на захранването с електрическа и топлинна енергия.

Министър Павлов изрази безпокойство във връзка с концентрацията на аварии в събота и неделя, които съществено са нарушили нормалното енергоснабдяване на стотици жители на столицата.

След получаване на исканата информация ще бъде взето решение за необходимостта от извършване на специализирани проверки. Те ще бъдат извършени от екипи на Министерството на енергетиката и се отнасят до сигурността на енергоснабдяването.

- реклама -