Европейска комисия доклад българско гражднаство паспорти области прилагане директиви апартаментгейт мониторинг Тимерманс

Независимото правосъдие в ЕС под въпрос, положението на медиите не се подобрява

Европейската комисия представи днес втория доклад за върховенството на закона в ЕС.

Отбелязват се много положителни промени в последните месеци, включително с предприетите мерки в отговор на първия доклад, но се запазват и дори засилват опасенията за независимостта на съдебната власт и състоянието на медиите.

Почти всички държави от ЕС предприемат действия за подобряване на правосъдните системи, макар и с различен обхват и напредък, предава БТА.

В някои държави са предприети стъпки за укрепване на независимостта на съдебната власт и прокуратурата, и при назначаването на съдиите. Няколко държави продължиха да правят реформи, които намаляват независимостта на съдебната власт и това буди тревога за повишено влияние на изпълнителната и законодателната власт върху дейността на правосъдната система, се посочва в доклада.

В някои държави политически нападки и нееднократни опити за повлияване на съдии или за подкопаване на съдебни институции допълнително поставят под въпрос независимостта на съдопроизводството.

Няколко държави от ЕС приемат или преразглеждат националните си стратегии за противодействие на корупцията. Много от тях предприеха мерки за подобряване на законодателството срещу корупцията и за осигуряване на почтеност, допълва ЕК.

Въпреки това се запазват предизвикателства при разследванията и прилагането на наказания за корупция в някои европейски страни.

В различни държави се появяват големи или изключително сложни случаи на корупция. Предоставените ресурси за борба с корупцията невинаги са достатъчни в някои държави, докато в други има опасения за ефективността на разследванията и постановяването на решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Пандемията забави реформите и решенията по делата за корупция в някои държави, отчита комисията.

Журналисти и работещи в медиите в Европа бяха подложени на силен натиск в последните месеци.

Заради рекордния до момента брой на сигналите по повод безопасността на журналистите и неотдавнашните трагични събития, е необходимо въпросът да бъде разгледан. Отчитат се данни за цялостно влошаване на положението на журналистите в няколко държави от ЕС. Не всички медийни регулатори са свободни от политическо влияние и в някои държави съществува голяма опасност от политическа намеса в работата на медиите, сочи оценката на ЕК.

От миналата година насам някои държави въведоха мерки за повишаване на прозрачността на законотворчеството и за подобряване на участието на гражданите.

Националните механизми за взаимно ограничаване, включително парламентите, съдилищата, омбудсманите и други независими служби, изиграха решаваща роля при пандемията. Съществуват предизвикателства пред законодателния процес, като внезапни промени и ускорени процедури, или пред системата за конституционен контрол, пише в доклада.

Гражданското общество се радва на благоприятна среда в повечето държави, но на места е изправено пред предизвикателства – преднамерени заплахи от страна на властите, недостатъчна защита срещу физически или словесни нападки, или недостатъчна защита на основните права.

Тези предизвикателства бяха изострени от пандемията. Някои неотдавнашни събития предизвикаха загриженост за зачитането на върховенството на правото на ЕС пред националното законодателство, което е от съществено значение за правовия ред и принципа на равенство на държавите, заключава комисията.

- реклама -