Несебър №1 по новодомци (Вижте къде има наплив)

Номер №1 по новодомци през последната 2023 г. е Несебър.

За поредна година България има положителен миграционен баланс. В същото време естественият прираст влезе в своите предпандемични рамки, макар и да остава силно негативен. Това показва анализът на Института за пазарна икономика, направен за „24 часа“.

Прегледът на данните на ниво община сочи, че обръщането на миграцията засяга почти цялата територия на страната. А големите градове като цяло успяват да увеличат населението си.

На фона на положителните демографски тенденции, регистрирани на национално равнище, през 2023 г.

населението на почти всички общини в страната продължава да намалява –

това се случва в 220 от тях. Големите градове обаче увеличават населението си, като общият ръст в София е 0,5%, или 6,2 хиляди души.

В Пловдив – 1%, или 3,1 хиляди души, във Варна – 0,7%, или 2,2 хиляди души. С най-висок ръст в рамките на година е

община Несебър, която е увеличила населението си с 13%.

През 2023 г. намалението на населението на страната в резултат на естествените процеси е 44 хиляди.

Очаквано най-големите номинални спадове са в големи общини – в София това са -1,9 хиляди души, а челната петица се допълва от Русе, Варна, Перник и Плевен.

И тази година само четири общини са с положителен естествен прираст. Това са Твърдица, Гърмен, Николаево и Ябланица.

Въпреки общото подобрение в естествения прираст в резултат на свиването на смъртността през 2023 г. след годините на пандемията

много големи разлики остават между отделните общини.

Броят на тези, в които естественият прираст е по-силно негативен от -20‰ е 30. А с по-малко от -10‰ са 118 общини, струпани най-вече в Северна България и особено в Северозапада. Както и в пограничните райони със Сърбия.

В големите градове се наблюдава нормализация. В столицата естественият прираст е -1,5‰, в Пловдив -1,9‰, във Варна – 2,8‰.

Далеч по-шарена е картината при миграцията,

където през 2023 г. балансът на напусналите и заселилите се е положителен в цели 188 общини. Това покрива много голяма част от страната. Очаквано най-висок е нетният брой мигранти в София – 8,5 хиляди души. Ана второ място се нарежда Несебър с 4,9 хиляди души, най-вече в резултат от бързото възстановяване на туризма.

С над 4 хиляди души положителен баланс са и Пловдив и Варна, а в топ 5 е и традиционният лидер в миграцията Кърджали. Сред

общините, които губят най-много население,

са по-слабо икономически развити областни центрове – Добрич, Монтана, Видин, Враца, Плевен, Сливен. Но за сметка на малки околни общини, подобно на процесите, които видяхме около най-големите центрове през 2020-2021 г., засяга почти цялата територия на страната.

От гледна точка на механичния прираст с най-висок положителен миграционен баланс спрямо населението през 2023 г. са

малки общини като Трекляно (+21%), Несебър (+18%), Макреш (+17%).

Сред по-големите градове в София коефициентът е 0,7%, в Пловдив – 1,3%, във Варна – 1,4%. Оформят се няколко клъстера от общини с по-ясно изразена негативна миграция – край Смолян, Плевен, Враца и Благоевград.

Демографските процеси от последните няколко години сочат към значително забавяне на негативната динамика, движено най-вече от положителната миграция. Също толкова окуражително е обстоятелството, че

тя не е ограничена само в големите градове и водещите центрове

с най-високи заплати и стандарт на живот, но засяга почти цялата територия на страната.

Източник: 24 часа

- реклама -