Нено Димов: С новата икономика всичко, което е отпадък, може да е ресурс

Започна изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик. Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, образувани на територията на общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. В първата копка участва и министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„С тази компостираща инсталация зеленият отпадък се превръща в суровина, която може да се използва и това е елемент от кръговата икономика. Такава е новата икономика – всичко, което е отпадък, може да е ресурс, който да се вложи в производство и да произведе продукт. Днес правим малка стъпка, но многото малки стъпки ни отвеждат далеч по дългия път, който ни предстои“, зави министър Димов по време на церемонията.

Компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци ще бъдат изградени в местността „Баира“, в землището на с. Алеко Константиново. Проектът ще се изпълнява с финансиране основно по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност е 19,694 млн. лв., от които 11,840 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие, останалите средства са от държавния бюджет и общината.

- реклама -