НЕК против нищожното поевтиняване на тока. Губи годишно 400 млн. лева

Ако останат цените, които КЕВР предлага, НЕК ще продължи да работи на загуба и тя ще бъде около 400 млн. лв. годишно. Това заяви изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев, по време на изслушването на енерго и топлофикационни дружества в КЕВР.

На днешното заседание на КЕВР, където се разглеждат и събират все още предложения за нова цена на електро и топлоенергията, Илиев заяви, че не трябва потребителите на топлинна енергия да плащат за т.нар. общозначими производства (например зеленчукопроизводството в оранжерии).

Илиев посочи също, че не можем да признаваме едно високоефективно производство на електрическа енергия и в същото време да изхвърляме над 80% от топлинната енергия в атмосферата.

Той допълни, че при тези технологични загуби, които са ни признати от КЕВР не е в услуга нито на потребителите, нито на топлофикациите. “Ние насърчаваме едно изхвърляне на топлинна енергия”, заяви той, като уточни, че най-ниският процент на изхвърлена енергия е в Топлофикация София – 17%, като на места достига до 46% средногодишно.

Илиев отбеляза, че за никого не е тайна, че има кръстосано субсидиране на топлинната енергия през електрическата енергия. “Не може заради 20%, които са топлофицирани, останалата част от населението и бизнесът да им плаща тяхната топлинна енергия. Проблемите на Топлофикация са сериозни, но няма да бъдат решени по този начин”, коментира той.

Решението според него е топлофикациите да бъдат поставени на действителни пазарни цени. Единствено топлоенергията от газ излиза над 35 лв., без другите разходи за производство, пренос, амортизации, а има цени за топлинна енергия за по малко над 40 лв., обясни той. По този начин се убива и конкуренцията в бизнеса. Илиев заяви, че изхвърляйки топлинната енергия, която произвеждат, дружествата не произвеждат толкова електрическа енергия, колкото им е необходима, а много повече.

Той подчерта, че КЕВР е намалила цената на тока с 9 лв. от 115 до 106 лв., което е около 10%. Той посочи и че КЕВР не признава като разходи заема, който се наложи НЕК да вземе, за да се разплати с американските централи.

Относно таксата “задължение към обществото”, Илиев заяви, че таксата е свалена с 1 лв.

- реклама -