ЕС

Социалните министри на страните от ЕС се събират в София

Неформално заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще се проведе днес и утре в Националния дворец на културата в София.

Дебатите по време на двудневното заседание ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на труда.

По време на първия ден от заседанието министрите ще обсъдят изпълнението на препоръката на Съвета на ЕС за повишаване на квалификация и за създаване на нови възможности за трудова реализация на по-възрастното поколение. Акцент в програмата ще са и политиките за активна подкрепа на заетостта с акцент върху младите хора и продължително безработните.

В рамките на форума делегатите ще посетят 7-ото издание на Европейския форум за социално предприемачество.

По време на втория ден ще бъдат представени добрите практики и постигнатите от България при реализирането на Европейската гаранция за младежта.

Министрите по заетостта и социалната политика ще обменят опит за преодоляването на предизвикателствата, свързани с професионалната реализация на младежите и продължително безработните. Ще бъде обсъден и приносът на социалните партньори за реализирането на принципите на Европейския стълб за социални права.

- реклама -