данъци

Не е предлагано да се ограничат изборните права на българите, които не плащат данъци у нас

По никакъв начин министърът на финансите Асен Василев не е предлагал да се ограничи правото на глас на българите, които пребивават постоянно в чужбина и не плащат своите данъци и осигуровки в България.

Това се казва в съобщение на МФ по повод медийни запитвания относно обсъждани на заседание на Министерския съвет на 19 май, свързани с организацията на изборите за Народно събрание на 11 юли.

„В рамките на заседанието на Министерския съвет е поставен проблемът за наличието на т.нар. „мъртви души“ в избирателните списъци. В тази връзка министърът на финансите Асен Василев е поставил два въпроса за обсъждане:

1. Как може български граждани, които не притежават валидни български документи за самоличност – лична карта, международен паспорт и др. да упражнят правото си на глас? И ако не може, трябва ли те да фигурират в избирателните списъци в България?

2. Да се обмисли дали български граждани, които официално са декларирали, че имат постоянен адрес в чужбина, да се извадят от избирателните списъци по адрес на местоживеене в България, като в същото време запазят правото си да гласуват в чужбина или в България по досегашния ред за гласуване по настоящ адрес?

Министър Василев поставя тези два въпроса за обсъждане, за да започне дебат по тяхното решаване в бъдеще, включително чрез промени в нормативната уредба и изборното законодателство, без да нарушава конституционното право на всеки български гражданин на глас, независимо дали постоянното му пребиваване е в страната или в чужбина.

В рамките на своите правомощия министърът на финансите посочва, че би могло да се обмисли предоставяне на съответните служби на наличните в Националната агенция за приходите масиви с данни на българските граждани, които са декларирали, че са с трайно пребиваване в чужбина и са избрали да се осигуряват в друга държава, за да могат те да бъдат извадени от избирателните списъци по адрес в България.

По никакъв начин министър Василев не е предлагал да се ограничи правото на глас на българите, които пребивават постоянно в чужбина и не плащат своите данъци и осигуровки в България“, съобщиха от МФ.

- реклама -