ЕК, ремдесивир, доставка

Научното дружество по фармация не препоръчва леки и средно тежки случаи на COVID-19 да се лекуват с Remdesivir

Българското научно дружество по фармация не препоръчва с Remdesivir да бъдат лекувани пациенти с лека и умерено тежка форма на COVID-19. Професор Георги Момеков, дфн, председател на УС на Българското научно дружество по фармация изпрати становище до министъра на здравеопазване относно лечението на хоспитализирани пациенти с COVID-19 с Remdesivir.

Според проф. Георги Момеков употребата на Remdesivir трябва да бъде ограничена до хоспитализираните пациенти с висок риск от хипервъзпаление и прогресия до тежка форма, които са диагностицирани до 10 дни от началото на заболяването и изискват суплементиране с кислород, но не и апаратна вентилация. Ако лекарството се прилага извън групите, при които се очакват ползи от лечението, в някои случаи съотношението полза-риск не е положително.

Професор Георги Момеков смята, че за пациентите с лек или умерено тежък COVID-19 и без нужда от респираторна подкрепа, Remdesivir не предлага значителна полза. При пациенти на апаратна вентилация има дори неблагоприятно повлияване по отношение на някои от критично важните параметри. Свръхупотребата на медикамента може да има негативни икономически последици и да лиши пациенти, които имат реална необходимост от прилагането му.

 

- реклама -