държавен зрелостен изпит, матура, 12 клас, национално външно оценяване, 10.клас, МОН

Национално външно оценяване по математика за 7. и 10. клас

Днес, 16 юни е Националното външно оценяване по математика за учениците от 7. и 10. клас.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи.

18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни, съобщиха от МОН. Две са с кратък свободен отговор, а три задачи изискват разширен свободен отговор. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор. Изпитът продължава 90 минути. Резултатът от НВО в 7. клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в 8. клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след 7. клас. С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.

Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

- реклама -