Банско

Националният борд по туризъм с мощна подкрепа за Банско

Мощна подкрепа за разрешаване на казуса за втория лифт на Банско дават от Националния борд по туризъм. Експертите предла правителството и сектора заедно да изработят Национална стратегия за развитие на зимния туризъм обезпечена с инвестиционн програма за 1 млрд. лв.

Националният борд по туризъм изразява категорична подкрепа за приетите на 28 декември 2017 г. промени в плана за управлени национален парк Пирин и очаква правителството да инициира политики за ускореното генерално развитие на зимния туризъм в цяла България както предлага да бъде изработена Национална стратегия за развитие на зимния туризъм с план за действие за период 2017-2020 г., към актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г., се казва още декларация на НБТ.

Ето какво още пишат експертите от НБТ, оглавяван от Красимир Гергов и Мартин Захариев.

„Тези политики могат да бъдат реализирани през мащабна инвестиционна програма на стойност 1 млрд. лв. в рамките на този мандат.

Развитието на зимния и планински туризъм в България е една уникална възможност, която може да даде съществен принос за икономическия растеж, и ето защо, тя следва да бъде подкрепена от държавата и неправителствения сектор. Зимният туризъм и вече ски туризмът е пример за устойчив бизнес, който оказва значителен икономически ефект и за свързаните с туризма индустри както и положителен социален ефект за регионите и местното население. Ски ваканциите привличат както чуждестранни, така и местни туристи и генерират основна част от приходите от планински туризъм в страната. През периода декември 2016 г. – февруа
2017 г. големите ни ски курорти Банско, Боровец и Пампорово са посрещнали над 130 хил. чуждестранни туристи, като само приходите от тях, по данни на БНБ възлизат на 745 млн. лв.

Ние многократно сме изразявали притеснението си, че планинският туризъм в България изостава критично не само от западните страни-членки на Европейския съюз, а от преките ни конкуренти в региона.

Вече почти 15 години инфраструктурата в българските планини не просто не се развива, тя се унищожава от амортизация и от природни бедствия.

Българските планински райони нямат широкия избор от икономически дейности за развитие, който е на лице в столицата – те нямат университети, нямат развита транспортна инфраструктура, нямат индустриални, и логистични зони, нямат стратегически летища. Единственият шанс за тяхното оцеляване и развитие е туризмът, който осигурява устойчив поминък на
местното население.

С оглед на всичко това, промяната в плана за управление на парк Пирин е още една правилна крачка за развитието на български планински региони. Вторият кабинков лифт е безспорно нужен, а ски зона Добринище бе блокирана 15 години без ясно обяснение дневен ред остават въпросите за развитието на парк Витоша, на Пампорово-Мечи чал, на Сапарева баня, на Ком-Берковица, на
Осогово и на много други подобни проекти. Всички те следва да бъдат
допуснати и развивани след екологична оценка, икономически и правен анализ и ясни и прозрачни концесионни процедури.

Правителството следва да предприеме насърчителни мерки за всички планински райони, като стимулира публично-частните партньорства, заеме добрите европейски практики, осъвремени нормативната уредба за изграждане на инфраструктура в
планинските региони и положи целенасочени усилия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

При брутен вътрешен продукт на държавата над 100 млрд. лв. за 2017 г., считаме за наложително тези усилия да бъдат обобщени материализирани в правителствена инвестиционна програма на стойност 1 млрд. лв. от привлечен частен и публичен ресурс.

Осъществяването на тези инвестиции ще бъде предложено като национален приоритет от Националния борд по туризъм. Министерството на туризма продължава да бъде най-бедното българско министерство с оскъдните 18 млн. лева бюджет за 2018 положение, че туризма и свързаните с него индустрии генерират близо 13% от същият този брутен вътрешен.

Националният борд по туризъм подкрепя усилията на всички планински общини, желаещи да развиват зимен и планински туризъм Националният борд по туризъм подкрепя и ще участва в шествието за развитие на планинския туризъм, което ще се проведе на 1 януари 2018 г. в София.

- реклама -