плажове

Националният борд по туризъм предлага законодателни промени за процедурата за отдаване на концесии на морските плажове

Националният борд по туризъм предлага промени в Закона за концесиите, касаещи процедурата за отдаване на концесии на морските плажове. В становището си те уточняват, че като най-голямата работодателска организация в сектора, изразяват силно безпокойство от правния вакуум, който е създаден по отношение на механизмите за концесиониране на морски плажове.

„Причината е, че от 1 януари 2019 г. процедурата за концесиониране на морските плажове се осъществява вече по Закона за концесиите, но липсва поднормативен акт който да урежда детайлите, след като ВАС спря незаконосъобразната Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите. Отсъствието на Наредбата блокира законосъобразното провеждане на процедура за избор и осъществяването на контрол на концесионните договори“, посочват от Националния борд по туризъм.

Те уточняват, че заседанието на административното дело във Върховния административен съд за разглеждане по същество на законосъобразността на Наредбата е насрочено за месец юни 2019 г., а финалът на самото административно дело ще е много след тази дата.

Това според тях е изключително късно за идващия летен сезон 2019 г.

„Трябва да отбележим и факта, че в Директива 2014/23 на Европейския парламент, която е в основата на Закона за концесиите, е посочено, че „настоящата директива не се прилага за концесии за услуги и права върху недвижима собственост, срещу задължение да се извършват задължителни дейности и концесионно плащане“, каквото на практика е концесионирането на морски плаж“, отбелязват още от борда.

От Националния борд по туризъм заявяват, че ще се блокира работата по концесионните процедури за повече от половин година и това на практика предрешава невъзможността да се обезпечи нормалното протичане на летния сезон на 2019 г., а и във времето много след това. Според тях съществува реална опасност от отлив на туристи, тъй като големите туроператори планират дейността си през лятото месеци по-рано, изисквайки сключен договор със стопанина на плажа, за да резервират пакети за многобройните си клиенти.

Затова членовете на Националния борд по туризъм призовават в спешен порядък народните представители да създадат възможност процедурите по концесиониране на морските плажове да се провежда по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

- реклама -