Левски

Националната библиотека показва оригинала на тефтерчето на Левски

„Аз Васил Лъвский в Карлово роден,

от българска майка юнак аз роден,

не щях да съм турский и никакъв роб,

същото да гледам и на милия си род…”

Това е част от  недовършената римувана автобиография на Апостола и в нея той изповядва цялото си верую на народен борец за независимост на Отечеството си.

През годините се откриват все нови и нови паметници на Левски у нас и в чужбина, умножават се историческите трудове, филмите и публикациите за неговото свято дело, но като че ли най-вълнуващи си остават документите, свързани с него, писмата му, тефтерчето…

Точно на тях са посветени днес двете изложби, с които Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” отбелязва 180 годишнината от рождението на Левски

„Колкото и да е невъзможно сме се опитали да разкажем живота на Апостола от раждането му до неговата смърт“, споделя д-р Руслан Иванов, главен архивист в „Български исторически архив” на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

Едната от двете ни изложби е озаглавена „Посветен на Отечеството” и тук всеки посетител може да види писмото на Левски до Панайот Хитов, в което той казва:

„Ако печеля- печеля за цял народ, ако губя- губя само мене си”

Другият интересен документ е протокол от Общото събрание на Българския революционен централен комитет в Букурещ от пролетта на 1872 г. , на което делегатите приемат програма и устав и избират Л. Каравелов за председател, а Васил Левски и Панайот Хитов за членове.  В документа може да се видят подписите на участниците в заседанията, включително и този на Апостола, както и записани решенията, които касаят революционната дейност и бъдещото въстание. В изложбата има 11 постера, в които са включени много документи, свързани с живота и дейността на Левски.

Сред изложените книги, които допълват документалната изложба, е първото издание на биографията на Левски от Иван Унджиев. Това забележително, задълбочено изследване съдържа повече от 1100 страници. Тази биография проследява живота му стъпка по стъпка и е издадена през 1945 г. В нея има много бележки под линия които са много подробни и са ценни за всеки изследовател и читател . Всъщност, първият биограф на великия българин е Георги Кирков, който е и първият директор на Народната библиотека. Следващия биограф е Захари Стоянов, по-късно- Димитър Страшимиров с неговия документален сборник за живота и делото на Апостола.

Няма друг документ, свързан с Левски, който да предизвиква толкова голям интерес – безспорно това е неговото прословуто тефтерче.То представя преди всичко неговата личност, а не революционната му дейност. Тефтерчето е на разположение на Националната библиотека и се пази в БНБ, поради редица причина, свързани със сигурността на автентичния документ. Където и да е излагано публично най-големи разговори и спорове предизвиква написаното от ръката на Апостола „Народе ????”

Изумява неговата прецизна отчетност, за всяка похарчена от него пара, има записани и съставки на лекарства, с които, вероятно е лекувал раните си, в него има дори рецепти за приготвяне на бои. Сега всеки българин може да види оригинала и да се докосне до него чрез последното дигитално издание на тефтерчето.

- реклама -