МТСП мерки социални домове коронавирус COVID-19 МТСП, фирми, работни места Агенция за качеството на социалните услуги

Национална среща за социалните услуги се проведе онлайн

На срещата организирана от НАСО участваха над 200 души, като домакин беше Столична община.  Представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за качеството на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане, общини, доставчици и екипи на социалните услуги, социални предприятия, работодатели  обсъждаха  работата на социалните услуги, след влизане в сила на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му.  Форумът  предостави възможност да се чуят различни мнения, да се поставят въпроси и чуят отговори по новата законодателна рамка и актуални теми за реализацията и развитието на тези дейности.

Срещата е част от годишната програма на Националния алианс за социални отговорност  и се проведе в платформата ZOOM, заради мерките свързани с разпространението на Ковид 19.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова коментира,  че в условията на Ковид работата на социалните работници е изключително сложна, защото това са хората, които работят на първа линия и подпомагат тези социални групи на най-нуждаещите се. Зорница Русинова отбеляза, че в последните месеци е заработила и новосформираната  Агенцията за качество на социалните услуги,  чиято дейност е контролна и консултативна за доставчиците на услуги.

Русинова обяви, че в следващия програмен период ще се работи с два основни инструмента – Програмата за развитие на човешките ресурси и Програмата за храни и основно материално подпомагане.

Социалните услуги ще могат да разчитат и на допълнителния инструмент на Европейската Комисия –  Планът за възстановяване и развитие представен миналата седмица от вицепремиерът Т. Дончев.

„В следващия 7 годишен план сме заложили и поетапно закриване на всички специализирани институции и тяхната трансформация. Заложеният бюджет за тази дейност е 750 млн лева. В това число инфраструктурното обезпечаване, повишаване на стандартите за качество на социалните услуги и капацитета на персонала“, обяви зам. министърът.

Русинова изрази задоволство от това, че в новия бюджет на страната са заложени 430 млн. лева повече или 37% ръст за социални услуги.

Виктория Тахова, изпълнителен директор на Агенцията за качество на социлните услуги (АКСУ) запозна участниците с дейността и структурата на Агенцията, която отговаря за контрола и мониторинга на социалните услуги, както и с лицензирането на доставчиците.

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова коментира, че в работата на Столична Община новият акцент е качеството на социалните услуги.  В този смисъл в условията на Ковид от значение е целевата дейност за подпомагане на възрастните хора, които живеят самотно, както и на болните и трудноподвижни във всичките 24 района.  Съвместно с районните кметове се осигурява топъл обяд у дома на над 2500 души. Фандъкова припомни, че от 10 дни е възобновена услугата за заявки по домовете за доставка на храни и лекарства. Столична община получи награда от организаторите на форума Национален алианс за социални услуги.  Йорданка Фандъкова и зам. кметът по социалните дейности Албена Атанасова получиха отличие за личен принос.

 

 

- реклама -