Национална среща по проблеми на социалните услуги и социалната работа

Днес се проведе Национална среща на ръководителите и специалистите от социалните услуги в страната на тема „Потребителите и специалистите от социалните услуги във фокуса на социалната работа през 2021 година“. Инициатори на срещата са Национален алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги. Русенският университет „Ангел Кънчев“ е единственото висше учебно заведение включило се в срещата, а негов представител беше проф. дн Сашо Нунев.

Срещата откри председателят на НАСО – Георги Георгиев, а встъпителни слова и поздравления във връзка със Световния ден на социалната работа 16 март, поднесоха заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане – Мая Василева, изпълнителният директор на Агенцията за качество на социалните услуги –  Виктория Тахова, и изпълнителният директор на НСОРБ – Силвия Георгиева.

В своите изказвания участниците в срещата откроиха ключовата роля на социалната работа и на професията на социалните работници, като едни от специалистите на първа линия за подпомагане на хора в трудна ситуация и особено в пандемичната обстановка. Бяха обменени множество добри практики.

Проф. дн Сашо Нунев приветства участниците и всички социални работници в страната по случай Световния ден на социалната работа от свое име и от името на президента на Международната федерация на социалните работници – регион Европа (International Federation of Social Workers (IFSW)Europe) доц. д-р Ана Радулеску, проф. д-р Флорин Лазар, Румъния, член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на училищата по социална работа (European Association of Schools of Social Work-EASSW) и регионален отговорник за България, както и от декана на Факултета по образование, социални науки и психология в Университета в град Питещ, Румъния доц. д-р Клаудиу Ланга. Той представи опита на Русенския университет в практическото обучение на студентите по социални дейности (присъствено и в онлайн среда) и акцентира върху отличното партньорство със социалните услуги и отдел „Социални дейности“ в община Русе.

В провелата се дискусия проф. дн Сашо Нунев обърна внимание на необходимостта професионално направление „Социални дейности“ да бъде включено в списъка на приоритетните направления, а образованието по социални дейности и професията на социалните работници да бъдат държавно регулирани, както е в 21 държави-членки на Европейския съюз, включително и в съседките ни Румъния и Гърция. Освен това, той отбеляза необходимостта от създаване на регистър на социалните работници в България, въвеждане на процедура за лицензирането им и на  система за кредитирането им, за да се насърчи професионалното им развитие, както и да се разчита на високо качество на обслужване на потребителите и на човешките ресурси в системата на социалните услуги и социалното подпомагане.

Обявиха се отличените от НАСО инициативи в Национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната работа. Беше отправена и покана повече участници да се включват в тази значима инициатива, популяризираща социалната работа и професията на социалния работник.

- реклама -