насилие дете Шумен център за настаняване
Снимка: kmeta.bg

Насилие над дете в дом в Шумен

Сигнал за насилие над дете взриви социалната мрежа и предизвика поверка от всички институции в Центъра за настаняване от семеен тип в Шумен. Клипът е качен от служител на Центъра. В записа се чува как възпитателка обижда дете, а на снимката се вижда насинен детски крак.

Възпитателка: Ясно ли ти е, ще те убия?!

Дете: Чакай!

Възпитателка: Няма да те чакам, ей животно, ще те убия, разбра ли ме? Ще те убия. Напоследък си станал невъзможен. Качи се на главите ни отгоре.

Директорката отрече автентичността на записа.

https://www.youtube.com/watch?v=lyjAjQh32_0

За мен е абсолютно недопустимо да има агресия в домовете за настаняване на деца, лишени от родителски грижи. Цялата система – и Държавната агенция за закрила на детето, и Агенцията за социално подпомагане, са ангажирани със случая„. В това увери министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова във връзка със случая.

Русинова обясни, че вчера е имало координационна среща между представители на социално министерство, представители на прокуратурата и МВР. „Сезирани са контролните органи. До колкото имам информация дори има насрочена медицинска експертиза, за да се установи наистина дали е имало насилие над детето или не. За мен е много по-важен и много по-смислен диалогът от тук нататък как може подобни случаи да бъдат превентирани и как не само държавата, а и цялото общество подпомагат децата, които са в институции”, подчерта министърът на социалната политика.

Районна прокуратура – Шумен разпореди извършването на проверка във връзка с информацията.

В срок от 20 дни следва да бъде установено кога, къде и кое лице е упражнявало насилие; в какво се е изразявало то и по отношение на кои лица; кога, къде, какви заплахи и закани са отправяни и спрямо кого.

Указано е да се снемат сведения от всички лица, на които са известни обстоятелствата по случая; да се приложат всички документи, имащи отношение за изясняване на обстоятелствата, предмет на проверката, вкл. и съдебно- медицински удостоверения; да се приобщи към материалите по преписката записът, сочен в сигнала.

Разпоредено е на „Отдел закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр.Шумен да изготвят социален доклад и да дадат обосновано мнение за това има ли деца в риск, както и налице ли са основанията за предприемане на мерки за закрила на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

- реклама -