донорство операция трансплантации донорска карта кампания Национална програма

Насърчаването на донорството вече е национален приоритет

Проект на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията 2019-2023 г. е публикувана вече за обществено обсъждане.

Документът е качен на сайта на Министерството на здравеопазването.

В създаването му са взели участие експерти от Министерството на здравеопазването, от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, която управлява, координира и контролира процеса на донорството от детекцията на донора до трансплантацията в страната, както и водещи медицински специалисти в областта на донорството и трансплантациите.

Проектът отчита крайно недостатъчния брой трансплантации у нас.

Взети под внимание са недостига на обучени специалисти; недоразвитата и зле оборудвана материална база за вземане, съхраняване и присаждане на стволови клетки; липсата на достатъчна информираност на българските граждани относно необходимостта от човешка солидарност и насърчаване на донорството и други.

Поради тази причина стратегическата цел на Националната програма е да подобри организационния модел на донорството и трансплантацията на органи в Република България.

За да се постигне поставената цел, проектът на програма включва 14 оперативни дейности, за изпълнението на които е подготвен проект на работна програма.

Срокът за предаване на становища и мнения е 30 август 2019 г.

След като те бъдат отразени се предвижда Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 – 2023 г.) и съпътстващите я документи да преминат процедура по междуведомствено съгласуване преди внасянето ѝ за разглеждане в Министерския съвет.

Пълният текст на Националната програма за донорство можете да видите тук:

- реклама -