НАП декларация данъци ПИК

НАП вече получава по-бързо информация за глобите от КАТ

Стартира електронен обмен на данни между системата на НАП и системата за наложените санкции при нарушения на правилата за движение по пътищата на МВР.

От октомври НАП получава автоматизирано данни за нови просрочени задължения и плащания, направени по сметки на МВР за фишове и наказателни постановления, издадени от органи на вътрешното ведомство.

Обменът между електронните системи на двете институции ще спести много ръчни операции на служителите им

НАП обръща внимание на своите клиенти, че при заплащане на наложена глоба трябва да се спазват указанията на МВР за попълване на платежно нареждане, за да може плащането да се отрази коректно в системите и да не се стига до действия по принудително събиране от страна на приходната агенция.

 

- реклама -