НАП декларации доходи

НАП ще продава имущество, отнето в полза на държавата

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила 8 съдебни решения.

С приетото решение се предоставят и два автомобила на Министерството на финансите за изпълнение на неговите функции.

- реклама -