НАП с важно припомняне за хората, които се самоосигуряват

НАП с важно припомняне за хората, които се самоосигуряват. Хората, които се самоосигуряват, могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Те задължително се осигуряват

във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, посочват от приходната агенция.

Самоосигуряващите се, които изберат

да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове на ДОО, без трудова злополука и

професионална болест и безработица.

Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане,

за отглеждане на дете до 2-годишна възраст,

за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), изплащани от държавното обществено осигуряване, отбелязват от НАП.

От там припомнят още,

че видът на осигуряването на самоосигуряващите се може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП.

Срокът за подаване на документа е до 31 януари

на съответната година. Декларацията се подава в офис на НАП или чрез е-услугите

на приходната агенция

с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. При прекъсване и възобновяване на трудова дейност,

както и при започване на друга трудова дейност

от самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.

- реклама -