Нанков Слънчев бряг преместваеми обекти

Нанков: Над 660 млн. лв. са инвестирани за 10 г. по републиканските пътища

За последните десет години над 660 млн. лв. са инвестирани по републиканските пътища за подобряване на инфраструктурата, свързана с осигуряването на пътната безопасност. Това става ясно от писмени отговори на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков до депутати, съобщиха от МРРБ

С цел повишаване безопасността на шофьорите по автомагистралните трасета и за ограничаване тежестта на последствията от пътнотранспортни произшествия, освен ограничителни системи за пътища, на местата на разделяне на транспортните потоци се монтират и енергопоглъщащи елементи – терминали или буфери, които при удар спират автомобила и последствията за пътниците са намалени.

Такива устройства се монтират на места с интензивен престой, като бензиностанции и заведения, както и граничещи с пътни платна със скорост по-висока от 50 км/ч. На мостови съоръжения, премостващи пътища, или населени места се поставят и предпазни мрежи. На новите и рехабилитираните пътни участъци се монтират ограничителни системи с по-висока удароустойчивост и еластичност. За повишаване на видимостта и пътната безопасност, пътните възли на новите големи инфраструктурни проекти са с енергоспестяващо осветление.

По трасетата на автомагистралите, които в момента се ремонтират, се полага шумяща маркировка „шприц-пластик“ за предпазване на шофьорите от заспиване и излизане от пътното платно

От началото на 2015 г. по републиканската пътна мрежа са монтирани и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение. Те дават възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътна обстановка, въведените ограничения и алтернативните маршрути.

АПИ

Към 2017 г. участъците от автомагистралите, на които има поставени ограничителни системи за пътища, са с обща дължина 497 км. Само за миналата година за тяхната доставка и монтаж по поддържаните от АПИ републикански пътища са вложени 11 197 555 лв., от които почти 2 млн. лв. са за възстановяване на ограничителни системи, компрометирани след пътно-транспортни произшествия.

През тази година за доставка и монтаж на мантинели по републиканските пътища са одобрени около 4 458 000 лв.

„Държавата, в лицето на МРРБ полага неимоверни усилия за подобряване на пътната безопасност и за намаляване на жертвите по пътищата“, уверява министърът. И подчертава, че изборът на видовете ограничителни системи за пътищата, местоположението, монтажът, както и материалите, които се използват, са съобразени с изискванията на БДС EN 1317, който е хармонизиран и е задължителен за страните от Европейския съюз.

При установяване на кражба на мантинели съответното областно пътно управление, на чиято територия е установена щетата, сигнализира МВР и се възстановят от съответната пътноподдържаща фирма за нейна сметка

В участъците от републиканската пътна мрежа, чиито пътни принадлежности не подлежат на охрана, съгласно условията на договорите за поддържане, в случай че извършителят не бъде установен, откраднатите ограничителни системи се възстановяват за сметка на АПИ.

През 2017 г. по републиканската пътна мрежа са откраднати общо 100 м ограничителни системи. Щетите са на обща стойност 8 636 лв.

В друг отговор министър Нанков информира, че съгласно Наредба, приета през 2012-та година, върху платното за движение, в населено място, може да се изграждат или монтират изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение, разположени напречно на платното. Изборът на видовете средства за ограничаване на скоростта се прави от комисия, в състава на която участват представители от съответната община, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР и на областно пътно управление. Комисията прави оглед на участъка и взема решение за конкретните мерки, които следва да се предприемат за обезопасяването му. Монтирането на изкуствените неравности се прави най-често, когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и места, където има масово събиране на хора; на пешеходни пътеки; на участъци от улицата с концентрация на пътно-транспортни произшествия, причината за които е превишената или несъобразената скорост.

Освен повдигнатите пешеходни пътеки, предмет на Наредбата са и други видове изкуствени неравности, като например напречната шумяща маркировка

По данни от областните пътни управления в страната има монтирани към момента 428 бр. изкуствени неравности.

В началото на 2018 г. бе извършена проверка на състоянието на пътната маркировка и съоръжения, ограничаващи скоростта на движение по републиканската пътна мрежа. Обект на проверката бяха трите вида пешеходни пътеки тип „Зебра“, пешеходните пътеки, регулирани от светофарна уредба, и повдигнатите пешеходни пътеки.

При проверката се взе под внимание местоположението им, видът на маркировката, цветът и светлоотразяване на маркировката, видимост на пешеходната пътека, размерът, сигнализацията с пътен знак и типът пешеходна пътека. Въз основа на тези критерии изведените резултати са: общият брой на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, в това число първи, втори и трети клас пътища, е 3531 бр., от които 3000 бр. не отговарят на част от изискванията по посочените по-горе критерии, но са видими за шофьорите.

До края на месец май областните пътни управления ще направят конкретни заявки за необходимите финансови средства с цел привеждане на пешеходните пътеки съгласно изискванията на наредбите

Предстои до 30 юни т.г. пешеходните пътеки по републиканските пътища да бъдат приведени в пълно съответствие с нормативната уредба, при осигурен за това финансов ресурс.

- реклама -