Нанков рехабилитация пътища финансиране

Нанков: 1000 км. републикански пътища ще бъдат рехабилитирани до края на годината

Предстоят добри дни за България в пътния сектор, тъй като хубавата новина от последните седмици, е че Европа ще запази финансирането за обновяване на пътища и през следващия програмен период.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно с инж. Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, направи първа копка за рехабилитацията на 50 км от третокласния републикански път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград.

Пътният участък е алтернативен маршрут на АМ „Марица“ и на път I-8 Поповица – Хасково, като се явява и сред основните връзки между областите Хасково и Стара Загора, както и главна пътна артерия за десетки населени места по трасето. Пътят не е ремонтиран повече от 30 години и по думите на министър Нанков е сред третокласните републикански пътища в страната в най-тежко състояние. Именно поради тази причина преди повече от две години трасето е залегнало като основен приоритет. Министърът подчерта, че първата копка и самите строително-ремонтни дейности са най-лесната част от всеки проект.

„Започнем ли реалното строителство, проблеми няма. Забавянето винаги е свързано със сложните предходни процедури – осигуряване на финансиране, парцеларни планове, отчуждавания на имоти, процедурите по Закона за обществените поръчки, породени често от безкрайни обжалвания“, коментира министър Нанков. Той прогнозира, че рехабилитацията на шосето ще приключи по-рано от предвидения по договор 15-месечен срок и призова фирмите изпълнители за максимална мобилизация. Регионалният министър подчерта, че пътят е изключително важен и изрази надежда след обновяването му да допринесе в максимална степен за по-доброто икономическо и демографско развитие на региона.

Регионалният министър отбеляза, че освен от структурните фондове по оперативните програми на ЕС за ремонт на пътища след 2020 г., три пъти повече средства се очакват и от тол системата, с които ще се строят магистрали, скоростни пътища и ще се рехабилитират второкласни и третокласни пътни отсечки.

Министърът отчете, че през тази година ще бъдат рехабилитирани 1000 км републикански пътища.

Догодина, с приходите от тол системата, заедно с европейските средства, се очаква да бъдат ремонтирани 2000 км.

Рехабилитацията на път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград се финансира със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на 36 млн. лв. Отсечката с дължина 50 км е разделена на три лота. Строителните дейности на лот 19 са възложени на „Пътища Пловдив“ АД. Изпълнител на лот 20 е „АБ“ АД. Лот 21 ще бъде изпълнен от ДЗЗД „АПП Пътища“.

По-късно през деня министър Николай Нанков, заедно с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, направи и първа копка за рехабилитацията на 32 км от второкласния път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград.

Там ще бъдат инвестирани над 20 млн. лв. от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. и от държавния бюджет. Шосето не е обновявано от около 40 години. Ремонтът е разделен на два участъка. Първият е около 6 км (от км 24+548 до км 30+439), а вторият е близо 26 км (от км 30+439 до км 56+861.68). Рехабилитацията ще бъде изпълнена от ДЗЗД „ИЗТОЧНИ РОДОПИ 3“, а на втория лот – обединение „ПЪТ II-59“. През програмен период 2007-2013 г. бяха основно ремонтирани над 18 км от път II-59 Момчилград – Крумовград в участъка от км 6+230 до км 24+548. С успешното изпълнение и на проектите, които днес стартират ще бъдат рехабилитирани над 50 км от второкласния път.

Пред журналисти министър Нанков коментира, че с въвеждането на тол системата от нова година ще започне решаване на системния проблем с недофинансирането на пътния сектор.

„Ако преди 15 години бяхме въвели подобна система за тарифиране въобще нямаше да коментираме състоянието на пътищата от трети, втори клас, камо ли общински пътища. След 6 до 7 години след въвеждането на тол системата и генерирането на около 1 млрд. лева на година ще имаме достатъчен ресурс за 6 до 7 години да рехабилитираме всички 8000 км пътища в лошо състояние, изчисли министър Нанков. Той добави, че до края на месец август ще е готова методиката за тарифиране на тол системата, която се изработва от Световната банка, след което ще започне обществено обсъждане за предлаганите тарифи, с които ще се облага преминаването на тежкотоварни автомобили по републиканските пътища.

Регионалният министър обяви, че до края на седмицата се очаква подписване на споразумение за строеж на тунел под връх Шипка.

В петък ще подпишем с 4 китайски компании. Те имат заявен интерес не само към тунела под вр. Шипка, а изцяло към магистрала Русе – Велико Търново, плюс нов мост при Русе – Гюргево, обясни регионалният министър. „Тази година предсрочно през септември пускаме обхода на Габрово”, допълни Нанков.

По отношение на публикувания от МРРБ проект на Национална жилищна стратегия, министър Николай Нанков коментира, че това все още е проект на стратегически документ, който не съдържа обвързващи клаузи като нормотворческо отношение или като конкретни политики за изпълнение.

„Тече обществено обсъждане, като целта е да се чуят всички страни. След 30 дни, когато приключи, ще започне провеждането на форуми, на база на които ще се приеме стратегията на експертно и на политическо ниво. Очакваме в края на годината да бъде утвърдена и приета с решение на Министерски съвет и оттам ще мислим какви действия ще предприемем“, коментира министър Нанков. Той подчерта, че неприкосновеността на частната собственост е гарантирана, като основната цел е по-доброто управление и стопанисване на жилищния фонд. Министърът допълни, че всички бъдещи програми ще се основават на предвижданията на стратегията.

- реклама -