Най-важното, което трябва да знаем при работа на ниски температури

Най-важното, което трябва да знаем при работа на ниски температури.

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване, при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла.

Работодателят трябва също да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки, напомнят от КНСБ в публикация по темата на сайта на Конфедерацията.

Какво може да се предприеме, за да се намалят рисковете от работа на студено

Това, което работодателите могат да направят, е да променят работния график и физиологичния режим на труд и почивка, като го съобразят с климатичните условия.

Така започването на работния ден може да стане по-късно през деня, когато външните температури се повишат.

А когато те паднат под минус 12 градуса по Целзий, продължителността на работното време за работещите навън трябва да бъде намалена със заповед на работодателя до 6 часа.

Броят на регламентираните почивки следна да бъде увеличен

Броят на регламентираните почивки във физиологичния режим на труд и почивка следва да бъде увеличен.

Също така е редно да се подсигури затоплено помещение с комфортна температура (от +18 до +22 °С), където тези почивки да се ползват.

 

Осигуряването на топли напитки и подходящо облекло също са добри превантивни мерки.

Според наредба от 18 юли. 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места  работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Определят се минимални и максимални стойности на допустимите гранични стойности за температурата на въздуха за студения период на годината.

на постоянни работни места в интервала:

а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;
б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа;

на непостоянни работни места в интервала:

а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;
б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа;
в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.

Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж,

силен вятър и гъста мъгла, определени с код “оранжево” или “червено”

от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

- реклама -