Марица

Най-голямата електроцентрала ТЕЦ Марица е готова за зимата

Енергийният министър Теменужка Петкова инспектира готовността на енергийните предприятия за осигуряване на студен резерв в „Марица изток I“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ .

И двете централи разполагат с необходимите запаси от въглища, така че да произвеждат надеждно и продължително електроенергия

И в двата обекта първо бяха проверени документите, а после и складовите наличности на въглища. В ТЕЦ „Марица изток“ 2 при нормативно задължение да се поддържа складова наличност от 560 хил. тона в момента централата разполага с 650 хил. тона. В „Ей и Ес-3С Марица изток I“ при определено задължение от 280 хил. тона, предприятието разполага с над 400 хил. тона.

Министър Петкова подчерта, че са предприети всички необходими мерки, така че предприятията, включени в заповедта на ЕСО за осигуряване на студен резерв да реагират при аварийни ситуации. Общото количество от 650 MW може се подсигури при необходимост от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, Топлофикация-Перник АД, Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Марица 3“ АД, Брикел ЕАД и Биовет.

Проверките ще продължат до 10-ти ноември.

- реклама -