Най-фалшифицирани: Бъдете нащрек, ето кои са най-използваните банкноти у нас

Най-фалшифицирани: Бъдете нащрек, ето кои са най-използваните банкноти у нас. За периода януари – март 2024 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 270 броя неистински български банкноти. В това число 225 броя циркулирали в паричното обращение.

Спрямо четвъртото тримесечие на

2023 г. те са със 118 броя повече. В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2024 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (41.85%).

Неистинските банкноти от 20 лева

са с дял от 28.52% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 100 лева са с дял 24.07%, тези от 10 лева са с дял от 5.19%, а делът на банкнотите от 5 лева е 0.37%. Това пишат от Парите ни, като цитират данни на БНБ.

Заради ръста на цените и заплатите се

увеличават едрите банкноти в обращение.

Най-много в обращение са петдесетолевките, като те има дял от близо 42% от всички банкноти в края на първото тримесечие на годината.

С най-малък дял (5.44%) пък са банкнотите от 5 лева.

Вижте още:

- реклама -