Над 6 000 служителите в системата на здравеопазването ще получат увеличение на заплатите с 30%

Увеличение на доходите на служителите в системата на здравеопазването, които са на първа линия в борбата с COVID-19, е приоритет на Министерството на здравеопазването. Това обяви новият здравен министър проф. Костадин Ангелов. Увеличение на заплатите ще има за над 6 000 служители от сектор здравеопазване. „До края на 2020 г. за увеличението на заплатите с 30% са предвидени 250 млн. лв. за петте месеца на 2020 г. Тази мярка осигурява едно добро заплащане на хората на първа линия и гарантира нейната устойчивост през 2021 г.“, обяви министър Ангелов.

Това са 2468 човека в РЗИ, 203 от Националния център по заразни болести, 87 служители от Националния център по радиология, 170 от НЦОЗА, 175 от ИАЛ, 99 от Мединицски надзор, 1400 служители от психиатричните центрове, и др. Средната брутна работна заплата в РЗИ в момента е 904 лв., отбеляза здравният министър.

Остава мярката от началото на пандемията за осигуряване на 1 000 лв. чисто към заплатите на лицата от първа линия.

Това са над 4 500 медици в лечебни заведения, над 800 служители в РЗИ, над 2400 медици в ЦСМП, над 160 медиатори в 70 общини, 1500 служители в системите на РЗОК, командировани в РЗИ. Предвидените средства до края на годината са 107 млн. лв.

С 10% средно се предвижда увеличение на клиничните пътеки.

„Този ефект ще доведе до увеличаване на приходите в над 300 болници на територията на страната. Това ще увеличи възможностите за по-високи заплати на служителите в болниците.“, каза министър Ангелов.

 

- реклама -