Дават безплатни мляко и плодове на учениците (Вижте на кои)

Дават безплатни мляко и плодове на учениците. За изминалата учебна 2022/2023 година Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)

е изплатил 43 618 266 лева до момента

по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. От тях близо 36 млн. лева (36 370 702 лева) са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци,

мляко и млечни продукти в училищата и детските градини и 7 247 564 лева за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми-изпълнители, съобщи ДФЗ.

Във Фонда до момента са одобрени 101 заявители по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

През учебната 2023/2024 година доставки на плодове и зеленчуци ще получават 422 671 деца

в 3370 училища и детски градини,

а млечни продукти ще се раздават в 3336 учебни заведения на 426 133 деца.

На сайта на ДФ „Земеделие“ e публикуван списъкът с одобрените заявители.

През учебната 2023/2024 година по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на децата ще се доставят и биологично произведени такива. Като задължителна съпътстваща мярка ще се доставя и пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

От ДФЗ припомнят, че всички одобрени заявители

могат съгласно чл. 15, ал.9 от наредбата в срок до 10 дни след издаването на акта им за одобрение, да извършат промяна на предоставения график за доставките на плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти и мед. Промяната на предоставения график от заявителя се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи.

Държавен фонд „Земеделие“ ще упражнява

контрол над изпълнението на схемите през учебната 2023/2024 година. Ще се следи стриктно за спазването на изискванията за качество, навременното изпълнение на заложените графици за доставка, както и проверка на предоставените от одобрените заявители документи, включително и спазване на реално доставените общи количества продукти по всяка една доставка в съответствие с нормативно определените тегла на единичните порции на различните видове продукти.

- реклама -