Министерството на труда

Над 30 лиценза ще бъдат издадени от началото на годината до края на месец февруари от Агенцията за качество на социалните услуги

От началото на януари досега Агенцията за качество на социалните услуги е издала над 20 лиценза за доставчици на услуги. Очакванията бяха за този период лицензите да бъдат около 12. До края на февруари общият брой на издадените лицензи ще надхвърли 30.

Най-много лицензи са издадени в областите Варна и Пловдив.

Агенцията за качеството на социалните услуги е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира всички частни доставчици.

Лицензионният режим за социалните услуги е въведен за да гарантира достъпа на потребителите до тях и качественото им предоставяне с цел нуждаещите се да имат максимален шанс за подкрепа и интеграция в обществото.

По данни на Агенцията интересът на частните доставчици към предоставянето и изпълнението на социални услуги в страната е голям.

Информация за начина на лицензиране, необходимите документи и критериите, на които трябва да отговарят доставчиците са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет“ – АКСУ, меню „Лицензиране“: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

- реклама -