експерти, инфлацията, заплати, компенсации
снимка: Pixabay

Над 30 000 българи с частен банкер

Над 30 000 българи с високи доходи и спестявания си имат частен банкер. Това показа проверка на „Телеграф“ сред част от водещите банки у нас.

Частният банкер е на разположение по всяко време на клиента, той му спестява време за  различни банкови операции, тъй като подготвя всички необходими документи.

Служителят консултира ВИП клиента по различни въпроси, свързани с управление на авоарите му.

На разположение са специални приемни зали, където се провеждат срещите при пълна конфиденциалност.

Клиентите, които се възползват от услугата частно банкиране, също така получават от банката преференциални условия по различни кредитни продукти и по-добри условия по депозитите.

Идея

Идеята на частното банкиране е то да е насочено към определена група клиенти с по-високи доходи.

Прави се разграничение от обикновените клиенти, за да се задържат по-платежоспособните“, коментира финансовият анализатор от „Моите пари“ Десислава Николова.

ВИП клиентите се коткат, като им се дават по-добри условия по потребителски и жилищни кредити и кредитни карти, отколкото са условията за обикновените граждани.

Това се отнася и за депозитите и спестовните схеми.

Изискванията за доход са много различни. През последните няколко години се обособи и сегментът на премиум или платинум клиенти, които са с най-високи доходи и са още по-привилигирована група сред най-платежоспособните.

„Частното банкиране повече от 7-8 години се налага от големите банки.

Основно се предлага на ВИП клиенти с по-големи спестявания, ползващи повече кредитни продукти, карти с по-високи лимити и с интерес към инвестиционни схеми.

Банките видяха, че след предишната криза, особено след 2015 г., този тип клиенти се увеличават и почнаха една по една да предлагат услугата“, коментира Тихомир Тошев от „КредитЦентър“.

Предимства

Основните предимства да имаш частен банкер е, че това е човек, който отговаря за сметките ти и всички банкови операции.

С едно обаждане може да му обясниш какво ти е нужно и той да ти съдейства. Клиентът получава отстъпки от почти всички услуги и продукти.

За това удоволствие обикновено се плаща такса, която е към 20-40 лева месечно. Но всички плюсове значително надхвърлят този разход.

Услугата е изгодна най-вече за хора, които работят активно с банките и ползват различни банкови продукти, защото тогава ти спестява пари и време, посочи още Тошев.

Според него обаче не повече от 5% от клиентите на банките у нас отговарят на условията да имат частен банкер.

Банка ДСК вероятно е тази с най-много клиенти с частен банкер, тъй като условията като праг на спестявания и доходи са доста достъпни.

Клиентите й, които се възползват от услугата, надхвърлят 30 000. За да получи личен банкер, потребителят трябва да има месечен доход над 2500 лева или наличности по сметка или активи под управление в банката над 50 000 лв.

Месечната такса по различните пакети варира между 12 и 29,90 лв.

А за най-високият сегмент клиенти се предвиждат и специализирани пакети, съобразени с техните специфични нужди.

ВИП потребителите получават индивидуално обслужване от персонален банкер в специализирани центрове и зони за „Частно банкиране“.

Те имат право и на пакетни предложения със специални условия и включени безплатни услуги.

На ВИП клиентите се предлагат разнообразни инвестиционни възможности в договорни фондове, в безналично злато, достъп до всички основни капиталови пазари в света и т.н.

Професии

Услугата „Частно банкиране“ се ползва от предприемачи, представители на висшия корпоративен мениджмънт в България, лекари, адвокати, нотариуси, IT специалисти, частни съдебни изпълнители, публични личности, спортисти и всеки друг, който желае да се възползва от предимството на личното внимание и персонално обслужване, посочват от Fibank.

Оттам изброяват предимствата: посещения на място при клиента, инкасови операции и доставяне на парични средства на посочена от клиента локация, съдействие при пътувания като застраховане на кредитна карта, блокиране и разблокиране на кредитни карти, сключване на застраховки, съдействие при осъществяване на сделки на капиталовите пазари и при покупка на инвестиционно злато и много други.

ВИП клиентите могат да се възползват също така от други бонуси като висок кредитен лимит с обща необезпечена експозиция към банката в размер на до 250 000 лева, включваща потребителски кредити, кредитни карти и овърдрафт.

Те получават и достъп до инвестиране във взаимни фондове, безплатни карти за бърз ВИП достъп до ски пистите в Банско и множество покани за културни и спортни събития в страната. От  Fibank не споделят колко техни клиенти ползват частен банкер, тъй като това е търговска тайна.

Критерии на ОББ за достъп до услугата „Частно банкиране“ са клиентът да получава месечно възнаграждение в размер поне 10 000 лева, като то може да бъде както по трудово правоотношение, но най-често от дивиденти и на база договор за управление.

Друг водещ критерий е наличието на активи под управление – наличните средства по спестовни и инвестиционни продукти да надхвърлят 300 000 лева.

Възможно е да се вземе под внимание и наличието на висока кредитна експозиция, която предполага и наличие на високи доходи.

Цената на премиум услугата варира между 12 и 24 лева в зависимост от това колко често клиентът ползва разплащателната си сметка, към която е прикачен неговият премиум пакет.

Освен най-честите услуги, свързани с ежедневно банкиране, дистанционни справки, съдействие за разплащания и др., личният банкер предлага кредитиране на луксозни имоти, предоставя решения по отношение на застрахователни, пенсионни и инвестиционни продукти.

Специално разработените продукти и услуги за сегмента са консиерж, бърза линия на летищата и достъп по ВИП салоните. Личният банкер е непрекъснато на разположение на клиентите си, без значение кой ден от седмицата е. Клиентите на ОББ, които ползват услугата, са близо 500 физически лица.

В ЦКБ съществуват няколко групи лица, които могат да се възползват от услугата, която в банката е безплатна.

На първо място това могат да бъдат вложители със салда минимум 200 000 лв. или равностойността на тази сума в други валути.

Втората група са лица с деклариран месечен доход над 5000 лева или лица, извършващи стопанска дейност и други дейности по граждански договори или хонорари с годишен приход над 60 000 лева.

Третата група клиенти включва собственици или представляващи и управляващи корпоративни фирми, ръководители на държавни дружества и компании, както и обществено значими в национален или регионален мащаб лица.

Услугата осигурява възможно най-доброто ниво на обслужване в банката, персонален банкер с достъп по всяко време, приоритетно извършване на трансакциите с минимално време за изчакване и преференциални условия по банкови продукти и услуги.

Началото тръгва от Англия и Швейцария

Началото си този модел води от Англия и Швейцария, където още през XVII век възникват първите частни банки като малки семейни финансови институции.

Голяма част от тях и до днес работят с ограничен брой отбрани, нерядко потомствени клиенти, чиито финанси се  управляват така, че да реализират максимална печалба.

Днес челната петица на най-преуспяващите банки, които са акцентирали  върху специализираното частно банкиране, се оглавява от американските Bank of America, Merril Lynch, Morgan Staneley, Smith Barney и Wells Fargo, а също и от швейцарските банки UBS и Credit Suisse.

Традиционно в развитите икономики т. нар. private banking е предназначен  предимно за хора, които се радват на минимум 1 млн. евро във валута, в недвижими имоти, в акции или друг вид активи.

- реклама -