заплатите

Над 20 000 българи не са получавали редовно заплатите си през 2018 г.

Над 20 000 българи не са получавали редовно заплатите си през 2018 г., а често се установява не само забавяне, но и работа без договор. 27 млн. лв. са неизплатените заплати за миналата година. Това сочат последните данни на КНСБ за нарушаването на трудовите права в България.

Освен по отношение на заплащането, се засилват и нарушенията, свързани с работното време и сумираното му изчисляване, посочи вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на форум, посветен на трудовите права, с който синдикатът отбелязва 100-годишнината на Международната организация на труда.

Христов посочи още, че въпреки промените в законодателството, нивото на неизплатените заплати за миналата година остава почти същото. Според данни от Главна инспекция по труда за 2017 г. неизплатените заплати са били малко над 28 млн. лв. Христов изтъкна, че намалението е около 1 млн. лв. и добави, че ефектът от промените в законодателството като незначителен.

Главната инспекция по труда в момента разполага едва с 360 инспектори, което е недостатъчно и се превръща в проблем при контрола на нарушенията, посочи изпълнителният ѝ директор Румяна Михайлова. Тя обясни, че половината от проверките са планови, а другите са по сигнали. Много малка част от сигналите обаче са на синдикални организации.

В доклада се посочва, че нарушенията, свързани с работното време за миналата година са 19 524. Най-много са констатирани в секторите търговията на дребно, ресторантьорството, растениевъдство и животновъдство.

По отношение на сумираното изчисляване на работното време се посочва, че се изготвят фиктивни графици и се полага труд повече от 12 часа на работна смяна. Нарушения има и по отношение на регламентираните почивки на работниците – междудневни, седмични, платен или неплатен годишен отпуск.

В доклада се отчита, че продължава тенденцията от предходни години голяма група от нарушенията да са свързани с организацията и управлението за безопасност и здраве при работа. Такива са констатирани в секторите строителство, търговия на дребно, ресторантьорство.

Въз основа на данните КНСБ прави оценка, че работодателите не влагат достатъчно средства за дейностите по осигуряване на безопасност и здраве на работното място и заключава, че това е причината страната ни да е на едно от челните места по брой смъртни случаи в Европа. В България те са 3,57 на 100 000 заети, докато средното за ЕС е 1,83 на 100 000 заети.

- реклама -