матурата зрелостници

Над 100 хиляди ученици на втора задължителна матура и на НВО по математика

Над 100 хиляди ученици ще се явяват в сряда, 23 май, на втората задължителна матура и на националното външно оценяване по математика.

Изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета ще бъде изтеглен в 6.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката на 23 май. Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си най-късно до 7.45 часа и да пишат с черен химикал.

Над 55 000 дванадесетокласници се очаква да се явят на втората задължителна матура.

В 9.00 часа, отново в МОН, ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за седмокласниците.

Изпитът ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността му е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65.

Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки. Седмокласниците трябва да носят със себе си съответните принадлежности по математика и да пишат със син химикал.

Очаква се на изпита по математика да се явят над 57 000 седмокласници.

- реклама -